Uw privacy rechten

Uw privacy rechten
U heeft een aantal belangrijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Via dit webformulier kunt u beroep doen op het recht op inzage, het recht op verwijdering en het recht op aanpassing van uw persoonsgegevens.

Recht op inzage van uw gegevens:
Dit is uw recht om te weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd.
U kunt gebruikmaken van uw recht op inzage via dit webformulier.
U kunt ook een verzoek indienen bij de Spirit of Corylus via info@spiritofcorylus.nl

Recht op verwijdering van uw gegevens:
Dit is uw recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. Als u gegevens wilt laten verwijderen, kunt u gebruik maken dit webformulier. Wij beoordelen dan of verwijdering mogelijk is.

Binnen 30 dagen zal uw verzoek afgehandeld zijn, waarbij de Spirit of Corylus het recht heeft om in bepaalde gevallen binnen 60 dagen het verzoek af te handelen. Gedurende de behandeltijd van uw verzoek bewaren wij de door u aangeleverde gegevens. Hierna zullen wij deze verwijderen.

Na het doorlopen van de stappen zal er, indien nodig, telefonisch contact met u worden opgenomen door een Spirit of Corylus medewerker.

Recht op aanpassen van uw gegevens:
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@spiritofcorylus.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

De Spirit of Corylus zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

De Spirit of Corylus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons