Privacy verklaring mei 2018

Privacy verklaring honden kennel  “Spirit of Corylus”.

Wie zijn wij?
Onder de naam Spirit of Corylus exploiteren we een hondenkennel om zeer kleinschalig te kunnen fokken volgens de richtlijnen van de RZWH (Rasclub voor Zwitserse Witte Herders).
Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens bij ons in even goede handen zijn. Daarom hebben wij een privacy beleid vastgesteld met regels voor het omgaan met persoonsgegevens en voldoen we aan strenge beveiligingseisen. De website wordt beveiligd met SSL, het domein met DNSSEC en de hosting provider staat in Nederland.
In deze privacyverklaring leest u wat voor gegevens wij van u verwerken, hoe wij daarmee omgaan en wat u van ons mag verwachten.
De contactgegevens waar deze privacyverklaring op van toepassing is, vindt u aan het eind van deze privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die wij met u in verband kunnen brengen zijn persoonsgegevens.
Als u klant bij ons bent of als u contact met ons hebt gehad, hebben wij persoonsgegevens van u. U kunt daarbij denken aan uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en geboortedatum.

De bescherming van uw persoonsgegevens
De Spirit of Corylus hecht veel waarde aan bescherming van uw privacy en vindt het belangrijk dat u vertrouwen hebt in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Daarom kunt u erop vertrouwen dat wij:

 • Ons zullen houden aan de privacywetgeving
 • Uw gegevens veilig en zorgvuldig verwerken
 • Uw persoonsgegevens verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Uw gegevens niet verkopen of doorgeven aan derden die ze gebruiken voor hun eigen commercie
 • Medewerkers alleen toegang geven tot uw gegevens als dat nodig is voor hun werk;
 • De rechten naleven die de privacywetgeving u geeft
 • Met bedrijven die wij inschakelen bij het verwerken van uw gegevens, afspreken dat zij zich aan onze uitgangspunten houden
 • Uw vragen over privacy eerlijk zullen beantwoorden
 • Het waarderen als u ons vertelt wat u vindt van de manier waarop wij met uw gegevens omgaan

Waarvoor gebruikt Spirit of Corylus uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die wij krijgen, gebruiken wij alleen voor specifieke doelen:
Het aangaan en uitvoeren van verkoop overeenkomsten.
Als u klant bij ons bent, hebben wij persoonsgegevens van u nodig.
Bijvoorbeeld als wij met u een overeenkomst aangaan omdat u een verkoopcontract afsluit of als wij een schadeclaim met u afhandelen.
De gegevens die wij nodig hebben, zijn meestal afkomstig van uzelf, uw partner/bemiddelaar
Wij gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om:

 • Met onze overeenkomst met u te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • U een offerte aan te kunnen bieden.
 • Te beoordelen onder welke voorwaarden wij een overeenkomst met u willen sluiten of om vorderingen te innen.
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of dienstverlening.
 • Uw vragen, klachten en verzoeken over onze dienstverlening te behandelen.
 • Afspraken die wij met u maken, vast te leggen.
 • Vast te stellen of u bent wie u zegt te zijn.
 • Intern te controleren of er geen fouten zijn gemaakt en of de wet is nageleefd.
 • Klant (tevredenheid) onderzoek uit te voeren naar eigen producten en diensten of naar dienstverlening of producten die we hebben uitbesteed;
 • Voor onze eigen marketingdoeleinden.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om u te informeren over onze producten en daarvoor aanbiedingen te doen.
 • Loyaliteitsprogramma’s uit te voeren, zoals pakketkorting; nieuwsbrieven te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Spirit of Corylus verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

En hoe lang bewaren we ze?
Wij leggen alleen gegevens vast die we echt nodig hebben. We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de doelen waarvoor we gegevens verzamelen maar niet langer dan 2 jaar na het overlijden van uw hond. In dat geval moet u het overlijden van uw hond schriftelijk aan ons en de RZWH doorgeven.
Dit kan door middel van het overlijdenformulier.

De Spirit of Corylus legt de volgende persoonsgegevens vast:
Contactgegevens:
Gegevens die we nodig hebben om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld:
-naam, – adres, – telefoonnummer, – e-mailadres,
Wij gebruiken deze contactgegevens om u persoonlijk te kunnen aanspreken en om u op het juiste adres en op de juiste manier te kunnen benaderen. Het kan ook zijn dat iemand anders namens u mag optreden. Dan hebben we ook de gegevens van deze persoon nodig.

Contactgeschiedenis
Dit zijn gegevens over het contact dat u met ons hebt gehad, bijvoorbeeld:

 • Wanneer u met wie hebt gesproken;
 • Waar het contact over ging, bijvoorbeeld een vraag, advies, klacht, verzoek om informatie, een schademelding;
 • Hoe u contact hebt opgenomen (post, e-mail, contactformulier website);
 • Hoe het contact verlopen is. Daarvoor kan er een (kort en bondig) verslag van het gesprek gemaakt zijn, een opname van het telefoongesprek of een chat of direct message gesprek bewaard zijn (bijv. via WhatsApp). Wij gebruiken deze contactgegevens om te kunnen zien waar we het eerder met u over hebben gehad. We kunnen uw vraag of verzoek nog een keer teruglezen als we hem gaan beantwoorden. Als u ons belt, laten wij u van tevoren weten dat wij het gesprek gaan opnemen. Deze telefoongesprekken worden 5 werkdagen tot maximaal vier maanden bewaard. In die bewaarperiode kunt u het opgenomen gesprek nog beluisteren als u vragen heeft over de inhoud.
 • IBAN, gegevens  offertes, acceptatievoorwaarden

IP-adressen
Wij leggen IP-adressen vast om bijvoorbeeld in geval van (internet)fraude te kunnen laten achterhalen wie er achter het IP-adres zit.
We willen graag dat u optimaal gebruik kunt maken van onze website en eventuele app. Daarvoor gebruiken we onder meer uw technische gegevens zoals uw IP-adres en gegevens over de pagina’s die u bezocht hebt en uw klik- en surfgedrag.
De technische gegevens helpen ons om onze website te verbeteren. Bijvoorbeeld om te ontdekken waar in het informatietraject mensen regelmatig lang moeten nadenken of zelfs stoppen. Ook kan onze websitebeheerder dankzij de gegevens technische problemen van de website oplossen of de functionaliteit verbeteren. Om te zorgen dat u de informatie op onze website snel en eenvoudig kunt vinden, gebruiken we ook cookies (zie ook de cookieverklaringen op onze website).

Contact
Spirit of Corylus
Burgemeester de Kockstraat 43
7861 AB Oosterhesselen