Disclaimer

Spirit of Corylus

Aansprakelijkheid inhoud:
De Spirit of Corylus streeft ernaar dat de informatie op deze website of de anderszins langs elektronische weg aangeboden informatie actueel en correct is.
De Spirit of Corylus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in deze informatie, anders dan in geval van gebleken opzet of grove nalatigheid.
De informatie die de Spirit of Corylus op haar website of anderszins langs elektronische weg aanbiedt is slechts ter informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Auteursrechten:
Het is niet toegestaan de op deze website of anderszins langs elektronische weg gepubliceerde informatie en/of beeldmateriaal verder te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.